6 de jul. 2009

PER UNA INSURRECCIÓ DE LES CONSCIÈNCIES

MANIFEST PER LA TERRA I L'HUMANISME

Aquest és el llibre que imprescindiblement, tot i que que sigui temps de vacances, hauríem tots de llegir. El seu autor, Pierre Rabhi, inventor del concepte dels "oasis a pertot arreu", és una consciència de les que es mereixen tenir el màxim ressò entre la gent ordinària com som tots nosaltres. Perquè sense esperar que els potents i famosos ho facin, és la nostra responsabilitat personal fer amb tota modèstia el poc que podem fer, ja que amb molts pocs sumats es poden aconseguir coses considerables. Llastimosament Pierre Rabhi no surt gaire bé mai per les teles ni se sent per les ràdios i, a demés, crec que encara els seus escrits no s'han traduït al català.*

Doncs, per això, aquí poso una ràpida traducció meva del petit text que encapçala el llibre i que ja ens pot disparar la meditació.
"Més enllà de les categories, dels nacionalismes, de les ideologies, de la separació entre les opinions polítiques i de tot el que fragmenta la nostra realitat comuna, és a favor de la insurrecció i de la federació de les consciències que, avui, faig un crit, per mutualitzar allò més bo que té la humanitat i evitar el pitjor.
Aquesta coalició, més que mai, em sembla imprescindible atesa l'amplitud de les amenaces que pesen damunt el nostre destí comú, essencialment degudes a les nostres grans transgressions.
Per "consciència", entenc aquest lloc íntim on cada ser humà pot amb tota la llibertat avaluar la pròpia responsabilitat respecte de la vida i definir els compromisos actius que li inspira una veritable ètica de vida per a ell mateix, per als seus semblants, per a la natura i per a les generacions venidores."

* si m'enganyo, m'ho direu...