26 de nov. 2010

Parladures amb notes al Casal

 

Que visqui, que és la nostra!
 La sola que es preocupi de poesia!
i això, noi... es mereix tots els ajuts del món.

17 de nov. 2010

Toponímia encara

Si, tractant de toponímia, em vaig anar distraient compilant els noms de llocs en els primers capítols del Tirant lo Blanc que va ser redactat a partir del 2 de gener de 1460, com ho precisa el mateix Joanot Martorell. Doncs, tota l'acció contada en la primera part de l'obra es situa a Anglaterra, país de la Gran Bretanya. I vet aquí com en Martorell va ortografiar els noms d'algunes ciutats i castells:
Cantorberi, Varoic, Salasberi, Granüig i Londres que corresponen als noms anglesos de: Canterbury, Warwick, Salisbury, Greenwich i London evidentment. Ara que la pronunciació anglesa pot arribar a ser bastant sorprenent i, a vegades, no sembla correspondre amb l'escrit. Exemples: Warwick pronunciat [wɑrik], Greenwich que s'ha de dir [grɛnıtʃ] i Salisbury, [sɔ:lzbri]. Així que com voleu que els forasters que ens fan visita a casa nostra sàpiguen pronunciar correctament Eus o Marquixanes que a més s'hauria d'escriure Marqueixanes!

9 de nov. 2010

Toponímia

Moltes gràcies a Joan Becat pel seu bitllet publicat en el "courrier des lecteurs" a l'Indépendant d'avui 1.
A veure si un bon dia podrem recuperar els noms dels nostres pobles en la seva grafia catalana correcta... baldament els foresters els pronunciïn tant bé com nosaltres mateixos pronunciem els noms anglesos o alemanys, que moltes vegades n'hi ha per riure.

Sobre el problema dels noms de pobles en Joan Becat, referint-se a l'obra de Lluís Basseda 2 havia publicat un opuscle d'acompanyament al mapa de Catalunya nord (Terra Nostra 2007).

1 De fet resulta que era ahir...
2 Toponymie historique de Catalunya Nord; Terra Nostra 1990