11 de febr. 2014

OC


Per fi ara el tenim! El n°doble 106-107 de finals de 2013.
Com ho explica en un petit bitllet adjunt, l'equip de direcció de la revista, el retard és degut no pas a la revista, ans a uns problemes de l'impremta. Problemes com en pateixen avui moltes empreses i els seus empleats, amb re-estructuracions, acomiadaments, atur, etc. 
Quina llàstima!
En aquest número doble, GERMANOR es beneficia de 7 pàgines (no comptant la pàgina de títol ni la darrera). Hi surten cinc poetes. De fet, quatre poetes i una poetessa:

Àngel Igelmo Segura: Camino com un cavall... i Die Wand

Joan-Francesc Castex-Ey: Tren de nit i Marea

Victor Sunyol: Cosetes de platja

Lucia Pietrelli: Epíleg i La violència del pes...

Pau Vadell i Vallbona: Dies saborosos 

Senyalem a la rúbrica Recensions una ressenya, signada Joan-Frederic Brun, a propòsit de la revista PelCapell que compta entre els seus responsables Àngel Igelmo Segura. 
A llegir també el text de Felip Gardy que tracta de la influència de Josep-Sebastià sobre el poeta occità Max Roqueta segons un article del n° especial 199 de Les Cahiers des Amis du vieil Ille del desembre de 2012.

Ara comencem de preparar el N° 108 que haurà de ser enllestit a finals de març. Em podeu fer arribar les vostres propostes poètiques.