30 de des. 2020

L'any quec

2020, l'any que quequeja, és a les acaballes. Segur, cadascun de nosaltres se'n recordarà temps i més temps, en conservarà rastres i senyals tant físics com morals, psicològics i socials o professionals. S'encamina a ser un any memorable, dels que perduren anys i panys en la memòria col·lectiva. Potser arribi, fins i tot, a destronar el cèlebre 1471 anomenat «l'Any de la picor, que tothom gratava». No podem, ara per ara, saber quin nom li quedarà. Trigarem temps a saber-ho... 
Demà no està escrit i no hi ha ningú que l'escrigui a part de nosaltres. Nomé, sabent-lo, per experiència, possible, aquest anunciat 2021 us el desitjo -nos el desitjo- millor.

23 de des. 2020

Paperots 9

De tant en tant
donar un tomb
passant i repassant
              per can
              Montaigne

 

«Les dones no tenen tort de cap manera quan rebutgen les regles de vida que estan introduïdes al món, atès que són els homes qui les van fer sense elles»

Montaigne
Assajos III cap. V


7 de des. 2020

Paperots 8

Qui entre llençols no dorm
potser serà perquè vol
    descobrir i penetrar
    els secrets ben amagats
    sota els enagos de la nit

potser serà perquè vol
saber i admirar
    què hi passa què hi ha
    quines coses o paraules
    quins escrits  quins dits

6 de des. 2020

Meditació 5

 

Rellotge català 06/99

Un infinitesimal instant després del Big-Bang, es veu que el temps ja  m'anava a quarts...

2 de des. 2020

Pensant amb Gabriel García Marquez i Balzac

 L'Amor en els temps de la covid

És un amor distant i emmascarat
un amor de boca tapada
però d'ulls encesos
que no acaten
           cap
           toc de queda

1 de des. 2020

Paperots 7

Aquí
des de la singularitat
on l'abans no té          cap sentit
                                  ni l'infinit
on tot present es va fent pretèrit
i l'esdevenidor és només qüestió
   amb la sempre mateixa 
                        tossudesa
                    fitar cap a l'horitzó 
dels esdeveniments