2 de des. 2020

Pensant amb Gabriel García Marquez i Balzac

 L'Amor en els temps de la covid

És un amor distant i emmascarat
un amor de boca tapada
però d'ulls encesos
que no acaten
           cap
           toc de queda