1 de des. 2020

Paperots 7

Aquí
des de la singularitat
on l'abans no té          cap sentit
                                  ni l'infinit
on tot present es va fent pretèrit
i l'esdevenidor és només qüestió
   amb la sempre mateixa 
                        tossudesa
                    fitar cap a l'horitzó 
dels esdeveniments