19 de gen. 2022

GERMANOR

 OC 138

Porto  un retard considerable en els anuncis de publicació de la revista. Aquest número (que era el n°  de tardor), va ser publicat el setembre de 2021.  

Germanor tornava acollir el poeta nord català Nicolau Caveribere, primer amb tres poemes inèdits:

Segle XXI
Llegir
Carafosc

Per seguir, cinc poemes escrits amb la figura i pensament del cantant Joan Pau Giné* en l'esperit. Cal precisar que l'últim vers de cada poema és el títol d'una de les seves cançons i que hem ressaltat, posant-los en negreta: Records de vida; Els mestres educats; Perpinyejar; La marinada; La nit de Frankenstein.

* Joan Pau Giné: 1947-1993
OC 139
Desembre de 2021

Renada-Laura Portet: text de presentació.

Renada-Laura Portet, en el record. Kathleen Mc Nerney (Professora Emèrita de la West Virginia University; cofundadora del Projecte Versions Múltiples)

La por. El dubte. L'atzar de la Renada-Laura. Sílvia Aymerich-Lemos (Escriptora, traductora i cofundadora del Projecte Versions Múltiples)

Renada. poema de Miquel Arnaudies i Martí (Ceret, octubre 2021)

Fragments de prosa de Renada-Laura.

Poemes:

Si em regirés
    
Un dia més. El mateix que ahir. (Una ombra anomenada oblit. Columna, 1992)

La por. El dubte. L'atzar. (Una ombra anomenada oblit. Columna, 1992)


Veure l'entrada del 08 de setembre de 2021

13 de gen. 2022

Dues publicacions

Les Edicions Paraules / Éditions Paraules 
2 carrer Julien Panchot
66130 ILLE-SUR-TÊT

estan preparant l'edició de dos nous poemaris meus.
La sortida conjunta està prevista a finals del vinent mes de febrer. 

El primer llibre, titulat AQUÍ, s'inscriu en la continuïtat temàtica i estilística, del tot conforme als precedents reculls: INSTANTS (CCG EDICIONS, Girona 2004) i ARA (Editions Trabucaire, Perpinyà 2014). 


Aquí, a tall d'informació, el text de la contraportada:
Després de INSTANTS i ARA, vet aquí, com el tercer mot d'un lema de vida i seguint la mateixa veta que els dos precedents, el poemari AQUÍ. Aquest recull consta de cinc quaderns, cinc "tongades", amb títols neològics. Cada tongada aplega, sense ordre cronològic, texts que volten entorn del mateix tema, matisen el mateix to, varien l'angle de vista. Sempre animat pel mateix amor a la llengua i a les paraules intento, com un arquitecte, alçar, edificar cada text amb paciència i molta cura, col·locant mots i silencis dins l'espai tancat del poema i el poema dins l'espai silenciós de la pàgina, procurant alhora que soni en ritme i tingui forma. Una mena de retòrica personal integrant llenguatge i dibuix... l'aspecte estètic de la llengua escrita. 
Sumari general de les cinc tongades, cada una encapçalada, igual que el llibre, per un "esgrafiat" meu que en conjunt apleguen 85 poemes.

   ANTROPONITUD       Tongada antròpica
   PARLADURIES          Tongada grafofònica
   SOMNIADURES         Tongada liricobucòlica 
   MIRALLS                  Tongada narcisita
   DE BLANC I NEGRE   Tongada bicromàtica i formal   
 
El llibre es pot comprar per anticipació i a preu reduït omplint i enviant la butlleta de subscripció acompanyada d'un xec. 
  

El segon recull duu com títol: PAPEROTS

Paperots: apunts dispersos, uns espigolats tot repassant els meus quaderns i esborranys, altres gargotejats sobre trossets de paper  i guardats en una carpeta. Uns quants teclejats i  penjats al meu blog. Escrits breus -escriure curt, condensat, intentar obtenir el màxim d'expressió amb un mínim de recursos- una mena de "quasi res" poètic...
Al blog hi vaig penjar 16 textos entre el 19 d'octubre de 2020 i el 6 de setembre de 2021, sense cap regularitat. El llibre, ell, aplega en total 56 poemes que no segueixen l'ordre de publicació al blog. També, per a alguns he modificat el títol o la forma inicial. Quan dic forma, no ho dic en el sentit canònic del mot dins l'àmbit de la poesia, ans per referir a la  fesomia, l'aspecte geomètric del poema, la seva manera d'ocupar l'espai de la pàgina, tal com explico a la quarta de coberta de AQUÍ, finalment. 

Les Edicions Paraules tenen previst, dins el marc de L'Illa dels poetes, fer una presentació del llibres  el dia 12 de març a la galeria El Taller 13 (13, rue Sainte-Croix, 66130 ILLE-SUR-TÊT).