28 de maig 2011

Indignar-se

Plaça de Catalunya, a cops de pal, Barça abans que tot... 
Una raó més per indignar-se!
  
Em recordo haver llegit en el programa: INSTANTS POÈTICS que vaig portar durant cinc anys a Ràdio Arrels, aquest poema d'En Miquel Martí i Pol, que ara em torna a sonar fort en el cap:


27 de maig 2011

Indignació

Per a tots els de totes les places...
de Catalunya, de la Puerta del sol, de la République...
Per a tots els que estan lluitant per tenir "pa" i dignitat aquestes roses d'unes indignades del 1905.

24 de maig 2011

Ricet BARRIER

 25/08/1932                             21/05/2011
       Rendez-vous 

Informació...

La mateixa informació vista d'un costat i de l'altre del Pirineu. 
Deixant de banda la sintaxi vet aquí el que diu l'AVUI (web) d'aquest matí
La policia de Nova York troben “creïble” les denúncies de la cambrera de l'hotel.

Il el que surt a portada de LIBERATION  (http://www.liberation.fr/)

Des traces de l'ADN de Strauss-Kahn ont-elles été retrouvées sur les vêtements de la femme de chambre? C'est ce qu'affirment des médias américains et français. Le bureau du procureur et le porte-parole du NYPD ont refusé de confirmer ces informations à Libération. 
 Que es van trobar traces de l'ADN de Strauss-Kahn sobre la roba de la cambrera?  És el que afirmen mitjans de comunicació americans i francesos. El despatx del procurador i el portant veu del NYPD es van negar a confirmar aquestes informacions a Libération.

Els dos diaris treuen la seva informació dels seus corresponsals a Nova York... I ara, com ho farem nosaltres per fargar-nos una opinió?

22 de maig 2011

Quina barra!

Com tots els humans ets únic, perquè així va fer-te la Natura... i tu, ara, voldries ser original!

3 de maig 2011

Liberté, que de crimes on commet en ton nom !


Le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été publié hier au Journal Officiel sans tenir compte de l'avis de la CNIL rendu le 20 décembre 2007.

El  decret n° 2011-219 del 25 de febrer de 2011 relatiu a la conservació i a la comunicació de dades que permeten identificar tota persona que hagi contribuït a la creació d'un contingut  posat en línia va ser publicat al "Diari oficial" de la República francesa sense tenir cap compte de l'avís de la CNIL* donat el 20 de desembre del 2007.

1 de maig 2011

サクラ (Sakura), encara

Només penjar aquí aquesta foto de cirerers del Japó, els veritables "sakura" que no són els nostres cirerers (sakuranbo) ja que els seus fruits no es mengen. M'acaba d'arribar del Japó. Moltes gràcies Yuko.