24 de maig 2011

Informació...

La mateixa informació vista d'un costat i de l'altre del Pirineu. 
Deixant de banda la sintaxi vet aquí el que diu l'AVUI (web) d'aquest matí
La policia de Nova York troben “creïble” les denúncies de la cambrera de l'hotel.

Il el que surt a portada de LIBERATION  (http://www.liberation.fr/)

Des traces de l'ADN de Strauss-Kahn ont-elles été retrouvées sur les vêtements de la femme de chambre? C'est ce qu'affirment des médias américains et français. Le bureau du procureur et le porte-parole du NYPD ont refusé de confirmer ces informations à Libération. 
 Que es van trobar traces de l'ADN de Strauss-Kahn sobre la roba de la cambrera?  És el que afirmen mitjans de comunicació americans i francesos. El despatx del procurador i el portant veu del NYPD es van negar a confirmar aquestes informacions a Libération.

Els dos diaris treuen la seva informació dels seus corresponsals a Nova York... I ara, com ho farem nosaltres per fargar-nos una opinió?