9 de nov. 2010

Toponímia

Moltes gràcies a Joan Becat pel seu bitllet publicat en el "courrier des lecteurs" a l'Indépendant d'avui 1.
A veure si un bon dia podrem recuperar els noms dels nostres pobles en la seva grafia catalana correcta... baldament els foresters els pronunciïn tant bé com nosaltres mateixos pronunciem els noms anglesos o alemanys, que moltes vegades n'hi ha per riure.

Sobre el problema dels noms de pobles en Joan Becat, referint-se a l'obra de Lluís Basseda 2 havia publicat un opuscle d'acompanyament al mapa de Catalunya nord (Terra Nostra 2007).

1 De fet resulta que era ahir...
2 Toponymie historique de Catalunya Nord; Terra Nostra 1990