17 de nov. 2010

Toponímia encara

Si, tractant de toponímia, em vaig anar distraient compilant els noms de llocs en els primers capítols del Tirant lo Blanc que va ser redactat a partir del 2 de gener de 1460, com ho precisa el mateix Joanot Martorell. Doncs, tota l'acció contada en la primera part de l'obra es situa a Anglaterra, país de la Gran Bretanya. I vet aquí com en Martorell va ortografiar els noms d'algunes ciutats i castells:
Cantorberi, Varoic, Salasberi, Granüig i Londres que corresponen als noms anglesos de: Canterbury, Warwick, Salisbury, Greenwich i London evidentment. Ara que la pronunciació anglesa pot arribar a ser bastant sorprenent i, a vegades, no sembla correspondre amb l'escrit. Exemples: Warwick pronunciat [wɑrik], Greenwich que s'ha de dir [grɛnıtʃ] i Salisbury, [sɔ:lzbri]. Així que com voleu que els forasters que ens fan visita a casa nostra sàpiguen pronunciar correctament Eus o Marquixanes que a més s'hauria d'escriure Marqueixanes!