4 de març 2010

Accent... heu dit accent?

Déu n'hi do, per un cop que no el calia...

L'Indépendant, jeudi 4 mars 2010

M'és bastant difícil d'entendre que la gent que vol posar coses escrites en català en el diari -i se'ls hi ha d'agrair molt- no es documenti prèviament. Existeixen molts recursos i és possible obtenir ajut a prop d'uns quants organismes o associacions. Les mediateques tenen diccionaris... Parlant de diccionaris: alguns es poden consultar gratuïtament per Internet. Per exemple el celebríssim DICCIONARI CATALÀ VALENCIÀ BALEAR d'Alcover a l'adreça següent :  http://dcvb.iecat.net/. També és consultable el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans (DIEC): http://dlc.iec.cat/, i encara el de la Gran enciclopèdia: http://www.enciclopedia.cat/

Tornant al Tio tio, tota la cosa la va explicar en Joan Amades en el seu Costumari  català, volum II p 139, 140 i 141. També hi dóna la tonada del ball del Tio fresco. Em recordi que de mainatge la cantàvem en el pati de l'escola, a Ceret, amb una lletra una mica diferent de la  que va apuntar l'Amades i que deia:

Ja te l'encendré
el tio, tio, tio,
ja te l'encendré
el tio de paper.
No me l'encendràs pas
el tio, tio, tio,
no me l'encendràs pas
el tio de paperàs!