10 de jul. 2010

10-J

1 500 000


 "Catalunya, com tota nació, té el dret inalienable, per cap Constitució, de decidir lliurement  el 
 seu futur i aspirar, si ho vol, a la plena sobirania."