18 d’oct. 2010

Traduir?

"Poetry is what vanishes in translation."
La poesia és allò que desapareix amb la traducció.
 Robert Frost
(1874-1963)