23 de jul. 2022 Aquest és el N°1 de l'any 2022 de la revista de literatura i cultura SOUVISLOSTI publicada a Praga, República txeca o sigui Txèquia. El nom "Souvislosti" significa : Context. Aquest N° de 229 pàgines presenta 8 rúbriques o capítols com per exemple: "Kontext, Rozhovor/Anketa" (conversa/enquesta) ; "Nova et vetera" (nou i vell) que apleguen diversos articles o contribucions sobre literatura txeca i internacional, poesia o art. El sisè capítol, signat del senyor Vít Pokorny*, sota el títol Severní Katalánsko és a dir Catalunya Nord,   presenta en 56 pàgines, tot primer, un estudi geogràfic, històric i lingüístic acompanyat de dos mapes, sobre el nostre petit país. Aquest breu estudi va seguit sota el subtítol: en l' espai de quatre generacions de les biografies de, successivament, Josep Sebastià Pons (aquí s'intercalen uns paràgrafs sobre "els seguidors de Pons entre el Roine i els Pirineus); Aristide Maillol; Jordi Pere Cerdà; Jep Gouzy i Joan Pere Sunyer.  Aquesta part es conclou, sota el subtítol: "Per no rendir-se" amb unes reflexions tot i que realistes, poc engrescadores sobre el futur de la llengua a casa nostra.

 L'estudi introdueix una antologia literària composta d'unes traduccions del mateix autor :

  • Henri Frère: Converses de Maillol. Il·lustrat per 6 fotografies.
  • Josep Sebastià Pons: Poemes per a Elena
  • Sébastien Frère: Josep Sebastià Pons, pintor i poeta. Acompanyat de 9 reproduccions
  • Jordi Pere Cerdà: "com un grill perdut en la gerdor de l'herba"
  • Jep Gouzy: Saga de l'amor. Amb una foto.
  • Joan Pere Sunyer: "la primavera tornarà"
*Vít Pokorny (que s'ha d'escriure amb un accent agut sobre la i grega final i que llastimosament no sé inserir...) és un universitari de la universitat Carles de Praga que està redactant una tesi de doctorat: «Bernard Lesfargues i el moviment occità després de 1945». La relació amb Lesfargues, poeta, editor, traductor, entre d'altres, de Jordi Pere Cerdà, podria haver contribuït a eixamplar l'interès del Vít  per les altres llengües «minoritzades» i doncs pel català. D'aquí la seva contribució a SOUVISLOSTI.
En el marc del seu treball va fer un sojorn de 5 setmanes a Occitània, més precisament a Bergerac i Pau i després per Besiers per mor de consultar els arxius del CIRDOC (https://www.oc-cultura.eu/oc/). Va concloure la seva estada passant per casa nostra primer per conversar amb la Maria Grau i els senyor Christian Lagarde de la Universitat de Perpinyà i per visitar Sébastien Fère. Finalment, el dia 24 de juny ens vam poder encontrar i xerrar tot visitant la vila després que hagi estat entrevistat per la Laura Bertran a Ràdio Arrels. En la seva entrevista  va poder explicar les seves motivacions i interès respecte del Català. Ara per ara n'esperem la difusió per les ones.