5 de jul. 2008

Faig vacances una mica. Però...

La llet quan vessa, no mira sobre què vessa.
Malaurat el qui ha posat foc a sota la cassola!

JPS