16 de juny 2009

EHA! 12

Sense dir que aquest N°12 és un numero especial, val a precisar que es fa, diguéssim, en col·laboració amb la revista literària SENHAL que es publica des de fa molts anys a les comarques gironines, i això mercès a la ferma i perseverant dedicació de Pep Vila. SENHAL sempre s'ha mostrat oberta als poetes del Rosselló, tan als dels segles passats com als d'avui, entre els quals en Patrick Gifreu, en Jep Gouzy, la Coleta Planas i també, 3 vegades, jo mateix que us ho explico. Que aquí en sigui sincerament regraciat.

Amb aquest N° 12, tanquem la quarta temporada de la revista i ens acomiadem dels nostres oients, donant-los cita a la pròxima tardor amb el N°13.