20 de nov. 2020

Meditacions: postdata

Només per dir que les imatges penjades sota el títol: «Meditacions» no són altra cosa que imatges d'una inassequible realitat... unes fotos numèriques...un conjunt de píxels que si pateixen el pas del temps, no el pateixen igual que el paperot real fotografiat. Però, segur que, de cap manera, poden sostreure's a l'entropia universal. A l'irreversible pas del temps el qual fa que cada cosa que va ser, mai més tornarà a ser com era... 
I què seria l'Univers sense el temps?

ENTROPIA