28 de des. 2008

Català or not català?

Qui voldria una prova més que la llengua és el camp d'una aferrissada i constant batalla, que vingui a Perpinyà l'acatalana!