15 de des. 2008

INSTANTS POÈTICS V-8

Sofia CHIARAVIGLIO

Aquesta quinzena, torno a uns enregistraments que vam fer el febrer de 2007 amb la meva amiga Sofia Chiaraviglio a qui havia demanat que acceptés de pujar de Girona fins a Perpinyà per a fer-nos descobrir el seu llibre de poemes : CIRCOLARITÀ publicat a CCG Edicions, cal Quim Curbet el 2005. El llibre és bilingüe i aplega 30 poemes en italià amb la traducció al català feta per en Ricard CREUS que, en la seva nota introductiva, explica així perquè la va fer:
"Només de llegir Circolarità i sentir-me atret pel dens món que el comp
on, vaig decidir traduir-lo per intentar d'arribar a comprendre'l tant a fons com pogués. Sempre he traduït per passió a entendre."
El poemari es divideix en quatre capít
ols, el darrer dels qual dóna el títol al llibre. Vam fer una lectura a dues veus, la Sofia en italià és clar i jo en català.D'en Ricard Creus, el novembre de 2006, ja n'havia llegit, pels INSTANTS POÈTICS, 5 poemes escollits en el seu llibre: 36 poemes a partir del 36 (CCG Edicions, col. Poesia al cànter, Girona 2004).