8 de març 2009

INSTANTS POÈTICS V-13

Ricard CREUS i MARZO
(1928)
En aquests moments que es commemoren els 70 anys de la "Retirada" en molts llocs del nostre departament, he pensat que seria oportú tornar al recull de poemes de Ricard Creus: 36 poemes a partir del 36*. Durant la tercera temporada dels Instants Poètics ja havia fet lectura de 5 dels poemes del llibre. Però, aquest llibre desprèn tanta emoció, tanta força que he fet uns nous enregistraments dels poemes de la tercera temporada, afegint-los 5 poemes més. Així us proposo un recorregut a través l'obre sencera i per tant a través el període de la guerra civil, de l'inici fins a la derrota.

En Ricard Creus també en vam tornar a parlar, unes setmanes més tard, amb els Instants Poètics dedicats a la Sofia Chiaraviglio perquè ell és qui va fer la traducció de l'italià al català del seu recull Circolarita. (veure arxiu del blog 15/12/2008)
Amb en Ricard, en aquests moments, per telefon, havíem planejat la seva visita als nostres estudis per enregistrar uns Instants Poètics seus. Llastimosament no es va poder concretar per raons de salut. Però, ni ell ni jo no abandonem el projecte.

Per acabar, vull demanar-li disculpes per no haver estat capaç de donar correctament el títol del seu llibre durant tots els enregistraments:
36 poemes a partir del 36... i no altres coses com vaig dir!

*
36 poemes a partir del 36: (segona edició) Poesia al cànter n°01, CCG Edicions, Girona , 2004