29 de maig 2009

IN MEMORIAM PIERRE DRILLAUD

I per a la gent que, llastimosament, encara no entén el català... una versió en francès.

Joan-Pere SUNYER
maig 2009