18 de març 2013

Que paguin els pobres

Sí, que paguin els pobres ja que són els més nombrosos... aquesta es veu que és la idea constant del capitalisme ambient que s'està, ara, il·lustrant a Xipre. Aquest capitalisme modern m'agrada anomenar-lo: Liberalisme globalitari o globalitarisme. I aquest globalitarisme, mutatis mutandis em pinta ser un avatar de totalitarisme. Entengui qui vulgui.