21 d’abr. 2010

12 FOTOS INSTANTÀNIES

Diada de sant Jordi, n'és diada senyalada! Feia temps, bastant de temps, que volia publicar les meves:  
12 FOTOGRAFIES INSTANTÀNIES 
per a que emprenguin camí cap als seus possibles lectors. Les havia exposades l'any 2007 a Girona i a Eus com ja vaig explicar, però, essent jo un home de paper imprès al qual li agrada tenir a les mans coses impreses per fullejar, bé em calia passar per l'impremta... Doncs vet aquí. Més aviat que un llibre, és un objecte poètic, resultat de la  col·laboració amb la relligadora d'art que és la Mireia Prats. Aquest objecte, l'hem volgut bonic, estètic per a que faci encomanadís el plaer de llegir poesia en català. Perquè en català? Doncs, tornem al que va escriure el poeta francès Jacques Roubaud:
[...] la poesia té lloc dins una llengua, es fa amb mots; sense mots cap poesia; [...] un poema ha de ser un objecte artístic  de llengua a quatre dimensions, és a dir compost alhora per a una pàgina, per a una veu, per a una orella, i per a una visió interior. La poesia s'ha de llegir i dir.
 El recull consta de 12 poemes curts impresos separadament amb tinta sèpia, sobre cartolina, talment com si fossin postals de veritat i estan aplegats dins una funda de cartó gris en forma de sobre, creació de Mireia Prats. El tiratge s'ha limitat a cinquanta exemplars numerats a mà de I a L.

Cada una de les "fotos" porta al verso les indicacions que es solen trobar a l'altra cara d'una postal: el títol, el número i en el lloc reservat a la correspondència una traducció al francès. També les ratlles per escriure l'adreça i el petit quadre per enganxar el segell.


De moment es podrà comprar (25 €) a la Maison de la Presse a Prada i ben segur a l'impremta Autre Page.