27 de maig 2011

Indignació

Per a tots els de totes les places...
de Catalunya, de la Puerta del sol, de la République...
Per a tots els que estan lluitant per tenir "pa" i dignitat aquestes roses d'unes indignades del 1905.