23 d’abr. 2013

Sant Jordi


Em va arribar dissabte passat el número 104 de OC com si hagués volgut coincidir amb la diada de Sant Jordi.
La rúbrica GERMANOR publica obres de cinc dones, llastimosament el títol que havia proposat: Poesia en femení, no va ser retingut. 
 De les cinc poetes, dues són de Catalunya Nord: Renada-Laura Portet i Coleta Planas; una del País Valencià: Anna Montero i dues del Principat: Rosa Torrent i Laia Noguera. Cada una d'elles és present amb dos poemes per unes qüestions d'espai que espero tothom entendrà.

 Sumari
Llençols - Fotògrafs, Rosa Torrent i Roure
teranyines - la mirada de diana arbus, Anna Montero Bosch
Jo no camino - Sóc aquí, Laia Noguera i Clofent
El cant de la Sibil⋅la IV i V, Renada-Laura Portet
Asili poètic a Vinçà - Nines meves, Coleta Planas