8 d’abr. 2019

Poesia visual ?

Lectura de l'ocell

bec
cap
ploma ploma ploma
ull ploma ploma ploma ull
ploma ala ploma ploma ploma ala ploma
pota pota
cua

VOLrebec
recap
reploma reploma reploma
reull reploma reploma reploma reull
reploma reala reploma reploma reploma reala reploma
repota repota
recua


CANT

03/03/12