18 de nov. 2023

GERMANOR

 OC 146
Octubre de 2023

FRAGMENTS NOCTURNS
Josep Carles Laínez
Nota prèvia
[...] «Fragments nocturns» està conformat per diverses notes, gens autobiogràfiques, sinó més aviat amb una cercada voluntat teòrica -o almenys abstracta- sobre el fet de l'escriptura. Foren redactades durant l'hivern de 2013, i el títol és clarament denotatiu, però a l'ensems no...
Segueixen aquesta «Nota prèvia» de la qual acabo de citar la conclusió, uns 25 paràgrafs potser més ben dit aforismes, entre els quals no em sé retenir de copiar aquest que em fa ressò en la ment:

«El pitjor no és el desig de no dir res, sinó l'apatia a l'hora de dir alguna cosa.»